Senin, 13 Desember 2010

GEGURITAN

Ingsun amimitya muji,
anasbat namani alah,
ingkang amurah ing dhunya rko,
ingkang asih ing-ahèrat,
kang pinuji tan pegat,
kang rumaksèng ãlam-iku,
ingkang asih I Nabi Muhammad. (Pupuh 1)
Yan sampun amuji Hyang Widhi,
amuji Nabi Muhammad,miwah lan kawula wargane,
ingkang sinunghaken ika,ingkang sinunghaken kanugrahan,
lamin ingsung tumuruh,
nora pegat amujyang suksma (Pupuh 2)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar